آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]


10 thoughts on “آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

 1. says: Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] Ayda Tree Dagger Remembrance 1965 Ahmad ShamluAhmad Shamlou also known under his pen name A Bamdad December 12 1925 – July 23 200

 2. says: احمد شاملو Ð 2 Read Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] در مرز نگاه مناز هرسودیوارهابلند،دیوارهابلند،چون نومیدیبلندندآیا درون

 3. says: Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره

  آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] کوه با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شودو انسان با نخستین درددر من زندانیِ ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمی‌کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

 4. says: آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره مرگ را دیده‌ام مندر دیداری غمناک، من مرگ را به دست                                                  سوده‌اممن مرگ را زیسته‌امبا آوازی غمناک                   غمناکو به عمری سخت دراز و سخت فرسایندهآه، بگذاریدم بگذاریدما

 5. says: آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره

  آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره اگر بگویم که سعادتحادثه ای است بر اساس اشتباهیاندوه سراپایش را در بر میگیردچنان چون دریاچه ایکه سنگی راو نیرواناکه بودا راچرا که سعادت راجز در قلمرو عشق باز نشناخته استعشقی کهبه جز تف

 6. says: آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] احمد شاملو Ð 2 Read Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو

  آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] خوشا رها کردن و رفتن؛خوشا پر کشیدن خوشا رهایی ،خوشا اگرنه رها زیستن ، مردن به رهاییآه ، این پرندهدر این قفس تنگنمی خواند ب

 7. says: آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره احمد شاملو Ð 2 Read آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] چندان که چون نظر از وی بازگرفتمدر پیرامونِ من همه چیزی به هیئت او درآمده بودآن‌گاه دانستم که مرا دیگر از او گزیر نیست

 8. says: Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] احمد شاملو Ð 2 Read پـرِ پـرواز ندارمامّادلی دارم و حسرتِ دُرنـاهاو به هنگامی که مرغانِ مهاجردر دریاچه‌ی ماه‌تابپارو می‌کشند،خوشا رهــا کردن و رفتــنخوابی دیگــربه مُردابی دیگرخوشا ماندابی دیگربه ساحلی دیگربه دریایی دیگرخوشا پر کشیدن، خوشا رهایی

 9. says: احمد شاملو Ð 2 Read آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  احمد شاملو Ð 2 Read Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] آنجا که عشق غزل نیستکه حماسه ایست، هر چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود، زندان باغ آزاد مردم است و شکنجه و تازیانه و زنجیر نه وهنی به ساحت آدمیکه معیار ارزش های اوستشعر آنجا كه عشق و عصر عظمت هاي غول آساي عمارت ها خيلي قشنگ بودن

 10. says: آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book]

  آیدا درخت و خنجر و خاطره [Pdf/E–book] Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره شاملوعشق سوتفاهمي است كه با يك متاسفم فراموش ميشود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو

آیدا درخت و خنجر و خاطره

Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره ? کتاب، 1344؛ در 154 ص؛ چاپ سوم 1356؛ چاپ دیگر تهران، مروارید، زمانه، 1372، در 136 ص؛ شابک 9646026427؛ چاپ پنجم مروارید و زمانه،.

Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره

Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره Aida tree Dagger and memory Ahmad Shamlooعنوان آیدا درخت و خنجر و خاطره مجموعه شعر از 1343 تا 1344؛ شاعر احمد شاملو؛ تهران، مروارید خان?.

Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو

Review · PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ð احمد شاملو احمد شاملو Ð 2 Read Free read آیدا درخت و خنجر و خاطره 1379؛ چاپ هفتم 1381؛ چاپ هشتم 1382؛ چاپ دیگر تهران، زمانه، 1379؛ در 134 ص؛ شابک 9649100059؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی قرن 20 ?.

 • Paperback
 • 154
 • آیدا درخت و خنجر و خاطره
 • احمد شاملو
 • Persian
 • 03 June 2019
 • null